Årsmøte gammel nettside

Årsmøte

Norsk Geofysisk Forening avholdt 9. og 10. november 2022 sitt årsmøte og symposium i lokalene til Kjeller Vindteknikk / NorConsult med nær 40 deltakere. Takk for hyggelig vertskap! NGF innleder nå et nært samarbeid med CHESS forskerskole (https://chess.w.uib.no/) for å lage en møteplass for unge klimaforskere i Norge.

Nytt styre i NGF består av Thomas Spengler (UiB, leder), Britta Schäfer (UiO) og Igor Ezau (UiT).
Vi ønsker det nye styret lykke til!

Lars R. Hole, tidligere leder av NGF


Årsmøtene er de viktigste begivenheter i NGF. Her samles medlemmene i to til tre dager om et interessant faglig program og et givende sosialt samvær. Begge deler fremmer den tverrfaglige kontakt mellom disiplinene.


Utsendte brev

Her kan man laste ned tidligere brev som er sendt ut til alle medlemmer (pdf):

Programmer fra tidligere årsmøter

Norsk Geofysisk Forenings symposium 9.-10. november 2022

Fullt program

Tilgjengelige foredrag:


Deltagerne på symposiet 9.-10. november 2022 hos Kjeller Vindteknikk/Norconsult på Lillestrøm.

Gå til toppen av denne siden


Norsk Geofysisk Forenings symposium 28.-29. oktober 2021

Fullt program

Tilgjengelige foredrag:


Deltagerne på symposiet 28.-29. oktober 2021 på Geofysisk institutt, Bergen.

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs symposium 2020

Program for NGFs symposium 20. – 21. oktober 2020 som foregikk virtuelt pga. korona-pandemi

Flere av foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel.

Onsdag 21. oktober (sammen med Norske Havforskeres Forening)

09:00 Velkommen Christian Jørgensen (NHF) / Lars R. Hole (NGF)
09:10 Hav, cryosfære og økosystem. IPCC-prosessene og hvordan man kan bidra. Climate velocities. Elvira Poloczanska (NHF)
09:55 Diskusjon
10:10 Pause
10:20 Atlantifisering av Arktis Helene Asbjørnsen (NGF)
10:50 Barents Sea cooling machine Øystein Skagseth (NGF)
11:20 Pause
11:30 Om torsk og vær Kjersti O. Strand (NGF)
11:45 Havvind Kristin G. Frøysa (NGF)
12:00 Lunsj
13:00 Havforsuring Sam Dupont (NHF)
13:30 Modelling ship emissions and biological effects EU EMERGE project Manuel Aghito (NGF)
13:45 Pause
13:55 The ocean’s twilight zone Richard Sanders (NGF)
14:25 Vassild Tom Langbehn (NHF)
14:40 Havstrategier og -satsinger i Forskningsrådet Jon Børre Ørbæk (NGF)
14:55 Pause
15:15 Modeling oil spills in ice and biological effects OSMICO project Victor Aguiar (NGF)
15:30 Drift av Lakselus Anne D. Sandvik (NGF)
15:45 Kystreker i hardt vær Guldborg Søvik (NHF)

Torsdag 22. oktober

09:00 Årsmøtet NGF
09:45 Informasjon fra BGF og OGF
10:00 Pause
10:15 Menneskenes oppfatning av jordens form og størrelse gjennom tidene Bjørn Geirr Harsson
10:45 Ny jordskjelvsonering for Norge og Svalbard Anne Strømmen Lycke
11:00 Jordskjelv i Norge Mathilde B. Sørensen
11:15 Mesospheric Magneteometry in the Auroral Zone – First result Magnar Gullikstad Johnsen
11:30 Hydrodynamic regime and deep water renewal of Skjerstadfjord, a deep sub-Arctic fjord in Northern Norway Mathieu Tachon
11:45 Ekstremværvarsling i Asia Kristine Gjesdal/Lars R. Hole
12:00 Marin Værvarsling ved Meteorologisk institutt Anne Hesby Palm
12:15 Drivbanemodellering ved Meteorologisk institutt Knut Frode Dagestad/Lars R. Hole
12:30 Ekstreme bølger Anne K. Magnusson

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs symposium 2019

Program for NGFs symposium 16. – 17. oktober 2019 hos NVE i Oslo.

De fleste foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel.

Onsdag 16. oktober

10:00 Kaffe + Velkommen
10:20 Generell sesjon
10:20 Projected changes in frost-change days for Norway (1971-2100) Irene Brox Nilsen, NVE
10:35 Modellering av vind i en fjord Birgitte Rugaard Furevik, MET Bergen
10:50 How shoaling ocean currents can affect the transport of methane to the atmosphere above the Barents Sea Thomas McClimans
11:05 Historien om Andøya Rakettskytefelt/Space Center Eivind Thrane
11:20 Deteksjon og varsling av skred med radar Richard Nordland
11:35 En Nordlysballett akkompagnert av Nordlysmusikk Alv Egeland
12:00 Lunsj ved NVE
13:00 Sesjon 1 om Vann
13:00 Sea level and the Solid Earth Clint Conrad, UiO
13:30 Vann i Solsystemet Stephanie Werner, UiO
14:00 Norges grenser til havs – historien bak dem og hvordan de beregnes Bjørn Geirr Harsson
14:15 Tidevannets rolle for torskelarvenes reise ut av Lofoten Eli Børve, UiO
14:30 Kaffepause
15:15 Sesjon 2 om Vann
15:15 Taking the pulse of the atmospheric water cycle Harald Sodemann, UiB
15:45 Regner det mer kraftig nå enn før? Anita Verpe Dyrrdal, MET Oslo
16:15 Forbedret varsling av ekstremnedbør i Vietnam Lars Robert Hole, MET Bergen
17:00 Besøk til flomvarselrommet, NVE
19:00 Middag på Herregårdskroen, Frognerparken

Torsdag 17. oktober

09:00 Årsmøtet NGF
10:30 Kaffepause
11:00 Sesjon 3 om Vann
11:00 Naturbaserte løsninger – kan de løse vannproblemene? Hege Hisdal, NVE
11:30 Tørke og det hydrologiske kretsløp Lena Tallaksen, UiO
12:00 Lunsj ved NVE
13:00 Informasjon fra OGF og BGF
13:15 Sesjon 4 om Vann
13:15 Combining unsaturated zone modelling with indirect and direct measurements to quantify solute transport during snowmelt Helen French, NMBU
13:45 Correlation between seismicity and water level in the Koyna dam, India Ismael Vera Rodriguez, NORSAR
14:00 Kaffepause
14:30 Sesjon 5 om Vann
14:30 Endringer i kryosfæren i høyfjellene – hva sier IPCC? Miriam Jackson, NVE
15:00 Dynamics of Fimbulisen, Antarctica, as revealed from tidally modulated cryoseismicity Myrto Pirli
15:15 Cryoseismology: Listening to Svalbard’s glaciers Andreas Köhler, NORSAR
15:30 Avslutning

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs symposium 2018

Program for NGFs 100 års jubileumssymposium 26. – 27. september 2018 på Geofysisk institutt i Bergen.

De fleste foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel.

Onsdag 26. september

10:00 Kaffe og registrering
10:20 Velkommen Leder NGF, Valerie Maupin (Institutt for geofag, UiO, og leder NGF)
10:30 Noen kritiske faglige spørsmål til ettertanke Karsten Storetvedt (Prof. Emeritus, UIB)
10:50 Trafikklyssystemet – forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen Anne Sandvik (Havforskningsinstituttet)
11:10 Polar lows in the ECMWF and Arome Arctic NWP models Matilda Hallerstig (Uni Research)
11:30 Grønlandshavet, tundraen og klimaforandringer Yngve Børsheim (Havforskningsinstituttet)
11:45 Nye jord-observasjon satellitter – Nyttig for Nordområdene og Arktis Johnny Johannessen (Nansensenteret og Geofysisk Institutt, UiB)
12:00 Lunsj
13:00 Oppdatering fra Oslo Geofysikeres Forening Solfrid Agersten (Meteorologisk Institutt og leder OGF)
13:05 Oppdatering fra Bergens Geofysikeres Forening Muilwijk Morven (PhD-stipendiat, UiB og leder BGF)
13:10 An evaluation of the relationship between wind forcing, Atlantic Water heat transport and sea ice in a suite of Arctic model simulations Muilwijk Morven (PhD-stipendiat, UiB)
13:30 Innledning til temasesjonen Valerie Maupin (Institutt for geofag, UiO, og leder NGF)
13:40 Kommunikasjon med ePub og iBooks under en krisesituasjon Jan Aske Børresen (pensjonist)
14:00 Dramatiske endringar observert i Barentshavet Tore Furevik (Bjerknessenteret/UiB)
14:20 Lunsj
14:40 Nye farevarsler fra Meteorologisk institutt Solfrid Agersten (Meteorologisk institutt, Værvarslinga i Oslo)
15:00 Formidling av snøskredfare Rune Engeset (NVE Snøskredavdeling)
15:20 Communication of high-resolution air quality modeling results to support local decision-making process: Experience from Bergen Igor Ezau (Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling)
15:40 Erfaringer med fallende is og iskast – hvordan kommunisere risikoen Rolv Erlend Bredesen (Kjeller Vindteknikk AS)
16:30 Besøk hos Norges nasjonale seismiske nettverk, UiB
19:00 Middag

Torsdag 27. september

09:00 Naturfarevarsel fra NVE: Effektivt kommunisert? Ingeborg Kleivane Krøgli (NVE)
09:20 Serious game for young scientists: a simple exercise to learn data communication and to understand roles and responsibilities in natural hazard prevention Graziella Devoli (NVE)
09:40 “Når alarmen går” Slik jobber NRK-(Hordaland) med ekstreme hendelser Sindre Helgheim (Distriktsredaktør NRK Hordaland)
10:10 Pause
10:30 Ektremvær fra meteorologens perspektiv Kristin Seter (MET, VpV)
10:50 Kommunikasjon av jordskjelvrisiko i Norge Mathilde Sørensen (Institutt for geovitenskap, UiB)
11:10 “Skjelvet”: refleksjoner om hvordan filmindustrien kommuniserer forskning Valerie Maupin (Institutt for Geofag, UiO)
11:20 Diskusjon og debatt om årets tema Moderatorer (Tore + Valerie)
12:00 Lunsj
13:00 årsmøtet
15:00 Vel hjem


Deltagerne på symposiet 26.-27. september 2018 på Geofysisk institutt, Bergen.

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs symposium 2017

Program for NGFs 100 års jubileumssymposium 20. – 22. september 2017 på Geilo.

De fleste foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel. Noen navn har aktive lenker til bilder av foredragsholderne.
Og her er to bilder fra foredragene torsdag 21. september: Bilde 1 og Bilde 2

Onsdag 20. september

12:00 Lunsj
13:00 Velkommen Leder NGF, Birgitte Furevik (Seniorforsker, Meteorologisk institutt)
13:15 Cross-disciplinary collaboration between space and climate research Hilde Nesse Tyssøy (Forsker, Birkelandssenteret, UIB)
13:35 Presisjonsseismologi: Nøyaktig lokalisering av Nord-Koreas prøvesprengninger Tormod Kværna (Leder R&D seismologi, NORSAR)
13:55 Bruke høyoppløselige strømmodeller til å spore marint søppel Jon Albretsen (Forsker, Havforskningsinstituttet)
14:35 Pause
15:00 Verdens lengste hengebru planlegges i Norge. Dette stiller store krav til kartlegging av vindforholdene Øyvind Byrkjedal (FoU leder, Kjeller Vindteknikk AS)
15:20 Det ikke-lineære Cauchy-Poisson problemet for vannbølger Peder A. Tyvand (Prof. NMBU)
15:40 Jordforståelsens grunnproblemer og geofysikkens bidrag til ny innsikt Karsten Storetvedt (Prof. emeritus, UIB)
16:00 Nytt stort infrastrukturprosjekt innen jordsystemmodellering Mats Bentsen (Seniorforsker, Uni Research AS)
16:20 Oslo geofysikeres forening – om foreningens aktiviteter Heidi Anette Grønsten (Forsker, NVE Hydrologi)
16:30 Bergen geofysikeres forening – om foreningens aktiviteter Birgitte Furevik (Seniorforsker, Meteorologisk institutt)
17:00 Årsmøte
19:00 Middag

Torsdag 21. september

08:30 Highlights from first 4 years of Birkeland Centre for Space Science Nikolai Østgaard (Dir. Birkelandssenteret, UIB)
09:00 Geodesi – fra grunnlag for kart til premissleverandør i geofysikken Bjørn Geirr Harsson (Pensjonist, Statens Kartverk)
09:20 På pionerers skuldre. Fra Haldde til EISCAT_3D Asgeir Brekke (Prof. emeritus, UIT)
09:40 Pause
10:00 Vil Antarktis smelte – 90 år med norsk forsking på isbremmane sin rolle i klimasystemet Svein Østerhus (Seniorforsker, Uni Research AS)
10:20 Endringer gjennom siste 30 år i prognoser for global havnivåstigning i 2100 Olav Orheim (Pensjonist, tidl. dir. Norsk Polarinstitutt)
10:40 En bestefar å være stolt av Honoria Bjerknes Hamre (Barnebarn til Vilhelm Bjerknes)
11:10 Lansering av jubileumsbok Magnar Gullikstad Johnsen (Forsker, Tromsø geofysiske obs., UIT)
12:00 Lunsj
13:00 Innledning til sesjonen Tore Furevik (Dir. Bjerknessenteret, prof. UIB)
13:15 Hvordan kan geofysikken bidra til å løse de store samfunnsutfordringene? Brit Lisa Skjelkvåle (Instituttleder, Inst. for Geofag, UIO)
13:35 Geofysisk institutts rolle i å løse de store samfunnsutfordringene Nils Gunnar Kvamstø (Instituttleder, Geofysisk institutt, UIB)
13:55 Uni Researchs rolle i å løse de store samfunnsutfordringene Aina Berg (Dir. Uni Research AS)
14:15 Norsk Polarinstitutt og de store samfunnsutfordringene Ole Arve Misund (Dir. Norsk Polarinstitutt)
14:35 Pause med gruppefoto
15:00 Strategi og organisering av forskning og utvikling ved Nansen Senteret med hensyn til store samfunnsutfordringer Johnny A. Johannessen (Forskningskoordinator, Nansensenteret)
15:20 Hvordan bruker NORSAR geofysikken for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene Anne Strømmen Lycke (Dir. NORSAR)
15:40 Forskningsrådets rolle og oppfølging av geofagene og de store samfunnsutfordringene Jon Børre Ørbæk (Spesialrådgiver, Forskningsrådet)
16:00 Geofysikkens rolle i et ti-år med havforskning for bærekraftig utvikling 2021-2030 Peter M Haugan (Prof. UIB, leder UNESCOs IOC)
16:20 Havforskningsinstituttets samfunnsoppdrag – bredspektret marin forskning Svein Sundby (Seniorforsker, Havforskningsinstituttet)
19:00 Festmiddag
Festtale ved NGFs 100-års jubileum Bjørn Geirr Harsson (Pensjonist, Statens Kartverk)

Fredag 22. september

09:00 Meteorologisk institutts rolle i å løse de store samfunnsutfordringene Roar Skålin (Dir. Meteorologisk institutt)
09:20 On the relationship between climate sensitivity and modelling uncertainty Cecilie Mauritzen (Forskningsdir. NIVA)
09:40 Varsling av ekstremvær i Sørøst-Asia – METs bistandsprosjekter i Bangladesh, Myanmar og Vietnam Lars R. Hole (Seniorforsker, Meteorologisk institutt)
10:00 A new view of ocean circulation Joe LaCasce (Prof. UIO)
10:20 Pause
10:50 Hvordan går det med Golfstrømmen vår? Kjell Arild Orvik (Prof. UIB)
11:10 Argo, fra idé til suksess? Kjell Arne Mork (Seniorforsker, Havforskningsinstituttet)
11:30 Hva har Golfstrømmen med havnivå å gjøre? Jan Even Øye Nilsen (Seniorforsker, Nansensenteret)
11:50 Avrunding Birgitte Furevik (Seniorforsker Meteorologisk institutt)
12:30 Buss til Hakkesetstølen med lunsj og spasertur om været tillater det
14:30 Buss returnerer til Geilo


Deltagerne på 100-års jubileumssymposiet 20.-22. september 2017 på Dr. Holms hotell, Geilo.

Her er det samme bildet med nummerering av deltakerne samt liste med navn.

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs symposium 2016

Program for NGFs symposium 19. – 20. september 2016 hos Meteorologisk institutt i Oslo.

De fleste foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel.

Mandag 19. september

09:30 Ankomst og kaffe
10:00 Årsmøte (for medlemmer)
11:30 Lunsj
12:30 Tyngdemålinger fra fly med nye teknikker (IMU) Ove Christian Dahl Omang
13:00 Kartverkets nettverk av GNSS-referansestasjonar Åsmund Skjæveland
13:20 NEONOR2: monitoring of seismicity in Nordland, Norway with dense seismic network Ilma Janutyte
13:40 EPOS-Norge: ny infrastruktur for fastjord studier i nordområder Valerie Maupin
14:00 Professor C. Størmers unike nordlyssamling i perioden 1909 til 1954 Alv Egeland
14:20 Kaffe
14:40 The Ivar Giæver Geomagnetic Laboratory: a new national research infrastructure for paleo- and rock magnetism Pavel Doubrovine
15:00 Geomagnetiske målinger i Norge – på bakken og i mesosfæren Magnar G. Johnsen
15:20 Scientific Platform as a Service: en skyløsning for effektiv tilgang til og analyse av oseanografiske data Morten W. Hansen
15:35 De største måleprogrammene som ble gjennomført da Observatoriet var i drift 1833-1934 Bjørn Ragnvald Pettersen
16:00 Avgang fra Blindern
17:00 Omvisning i Observatoriet v/ Bjørn Ragnvald Pettersen
19:30 Festmiddag på Louise Bar og Restaurant

Tirsdag 20. september

08:30 Kaffe
09:00 Drivisen: Fra vugge til grav Harald Steen
09:30 Oseanografiske observasjonar under isen nord for Svalbard vinteren 2015 (Lance-driften N-ICE2015) Algot Kristoffer Peterson
09:50 Feltarbeid på Grønlands største isstrøm Mari Jensen
10:10 Havets betydning for de globale temperaturvariasjoner Tore Furevik
10:30 Kaffe
10:50 Surface to atmosphere fluxes of methane in the high northern latitudes based on atmospheric measurements Rona Thompson
11:10 Measurements by Controlled Meteorological Balloons in Coastal Areas of Antarctica Lars Robert Hole
11:30 Observing the Sudden Stratospheric Warming in early March 2016 using data recordings of ocean-generated infrasound ducted through the stratosphere and back to ground Peter Näsholm
11:50 Måling og registrering av naturfenomener med intervallkamera Jan Aske Børresen
12:10 Lunsj
13:00 Hvilke data trenger vi for finskala simuleringer? Haraldur Olafsson
13:30 Brukergenererte data i værvarslingstjenesten Jørn Kristiansen
13:50 Ny flomdatabase for Norge Lars Andreas Roald
14:10 Ny navnekonvensjon for observasjonsdata fra MET Solfrid Agersten og Hanne Heiberg
14:30 Kaffe
14:50 Målinger til vindkraftindustrien Øyvind Byrkjedal
15:10 Bruk av autonom seilbøye for å måle overflatebølger til havs Lars Robert Hole
15:30 Nasjonalt høyoppløselig bølgevarsel Torleif Lothe
15:50 The legacy of extreme sea levels for the assessment of future coastal flood risk Jan Even Ø. Nilsen


Deltagerne på det årlige symposiet 19.-20. september 2016 på Meteorologisk institutt i Oslo.

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs symposium 2015

Program for NGFs symposium 21. – 22. oktober 2015 i Os.

De fleste foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel.

Onsdag 21. oktober

10:00 Registrering
11:00 Årsmøte (for medlemmer)
12:30 Lunsj og registrering
13:30 Innledning ved leder
13:40 Hav- atmosfærekoblinger i et paleoperspektiv Trond Dokken (inv. keynote)
14:25 How is Earth coupled to space? Nikolai Østgaard (inv. keynote)
15:10 Solvinddreven transport av plasmaskyer over polkalotten Lasse Clausen (inv. ung forsker)
15:40 Kaffe/te og kake
16:10 Loss of sea ice in the Svalbard-Barents Sea region Ingrid Onarheim (inv. ung forsker)
16:40 Sunlight and thin sea ice Torbjørn Taskjelle
17:00 Oceanographic and glacier information from observations of 330 000 Antarctic icebergs Olav Orheim
17:20 Den dansk-norske nordlysforsker Sophus Tromholt Peter Stauning
17:40 Vekselvirkninger innen administrasjon: Når en meteorolog blir ansatt i Forhandlings-juridisk avdeling i et departement Jan Aske Børresen
18:00 Badstu/svømming
19:00 Aperitif
19:30 Festmiddag

Torsdag 22. oktober

09:00 Tropical-polar interactions: Late Pleistocene climate reconstruction from Borneo stalagmites Anne Nele Meckler (inv. ung forsker)
09:30 Permafrost landscapes in the climate system – interactions, thresholds and feedbacks Sebastian Westermann (inv. ung forsker)
10:00 The impact of energetic electron precipitation on mesospheric hydroxyl during a year of solar minimum Annet Zawedde (inv. ung forsker)
10:15 Kaffe/te, frukt
10:30 Tverrfaglege iakttagingar – eit kulturelt ansvar John Tveit
10:50 Flommen over Vestlandet oktober 2014; modell og observasjoner Marie Pontoppidan
11:10 Influence of the stratospheric polar vortex on the tropospheric circulation Bjørn Røsting
11:30 ARISE2 – Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe: Observing and modelling the middle and upper atmosphere using multiple technologies Peter Näsholm
11:50 Bilde og lunsj
13:00 EPOS prosjektet (European Plate Observing System) og relevansen for storskala forskningsinfrastruktur om vekselvirkninger Kuvvet Atakan
13:20 Sea level change for Norway: Past and present observations and projections for 2100 Jan Even Øie Nielsen
13:40 Water waves on shear flows Peter Tyvand
14:00 Overflatebølger og vekselvirkninger hav-atmosfære Alastair Jenkins
14:20 Aerosol measurements using tethered balloon at Svalbard Michael Gausan
14:40 Contrasting influences of recent aerosol changes on clouds and precipitation in Europe and East Asia Jón Egill Kristjánsson
15:00 Avslutningsord ved leder
15:05 Kaffe/te og kake


Deltagerne på det årlige symposiet 21.-22. oktober 2015 på Solstrand hotell i Os.

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs symposium 2014

Program for NGFs symposium 17. – 18. september 2014 i Oslo der hovedtema var Jordsystemet med undertema Lange Tidsserier.

De fleste foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel.

Onsdag 17. september

10:00 Registrering
10:30 Innledning ved leder
10:40 Matematisk modellering av jordas klima med NorESM Trond Iversen
11:10 Aerosoler i atmosfæren: Et røykteppe mellom oss og jordens klimafølsomhet Bjørn H. Samset
11:40 Kaffe/te, frukt
12:00 NORSAR – 45 years’ monitoring the Earth Johannes Schweitzer
12:30 Hvor mange stjerneskudd pr. døgn? Estimat med LIDAR Ulf-Peter Hoppe
13:00 Lunsj
14:30 Mesospheric effects of the stratospheric warming and solar proton event 2012 as observed by optical remote sensing Tim Dunker
15:00 Sounding rocket studies of irregularities and turbulence in the polar ionosphere – recent results Andres Spicher
15:30 Sensitivity of the modelled precipitation in South-Norway to changes in vegetation, snow cover and sea surface temperature Helene Erlandsen
16:00 Kaffe/te, kake
16:30 Årsmøte
18:00 Spasertur i Slottsparken
19:00 Aperitif i baren ‘Henriken’
19:30 Festmiddag

Torsdag 18. september

09:00 Arctic Ocean water masses under changing river runoff Aleksi Nummelin
09:30 The Transport and Effects of Aerosols on Glaciers Thomas Gölles
10:00 Kaffe/te, frukt
10:30 Observed and simulated temperature extremes during the recent warming hiatus Jana Sillmann
11:00 Simulerte varmeflukser i landoverflatemodellen NOAH – hvordan deles nettostrålingen inn i latent og følbar varme under ekstremt våte og tørre forhold? Irene Brox Nilsen
11:30 Karbonfluksmålinger på Andøya Georg H. Hansen
12:00 Bilde og lunsj
13:45 N-ICE2015: Norway leads observations of the new Arctic system Stephen Hudson
14:15 Smelting og ferskvann svekker ikke nødvendigvis Atlanterhavsstrømmen Jan Even Ø. Nilsen
14:45 Ny kunnskap om dannelse og vekst av partikler i atmosfæren – implikasjoner for klima Jón Egill Kristjánsson
15:15 Norge på langs til fots Bjørn Geirr Harsson
15:45 Avslutning ved leder
15:50 Kaffe/te og kake + hjemreise


Deltagerne på det årlige symposiet 17.-18. september 2014 på Thon Hotel Slottsparken i Oslo.

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs Geilo-symposium 2013

Program for NGFs Geilo-samling 18. – 20. september 2013 der hovedtema var: Klimaendringer og ansvarsfordeling ved geofysiske hendelser

Alt foregikk på Dr Holms Hotel, Geilo.
De fleste foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel.

Onsdag 18. september: Paneldebatt – Forskere og myndigheter, hvilket ansvar har vi?

12:00 Innsjekking og lunsj
13:15 Åpning av symposiet June Lunde, leder
13:30 Hva skjer med klimaet sett fra et naturvitenskaplig ståsted? Helge Drange, professor UiB/BCCR (inv.)
13:50 Flomvarsling i Norge Hege Hisdal, seksjonsleder NVE (inv.)
14:10 Meteorologisk institutt sin rolle ved farlig vær Gjermund Haugen, nestleder MET Tromsø (inv.)
14:30 Kaffe
14:50 Samfunnsfaglig klimaforskning Cecilie Mauritzen, direktør Cicero (inv.)
15:10 Myndighetenes ansvar og hvordan klimatilpasning er organisert sentralt Philip Mortensen, seniorrådgiver Miljøverndepartementet (inv.)
15:30 Kort pause
15:40 Paneldebatt m/BCCR, NVE, Cicero, MD og MET Jan Even Nilsen leder paneldebatten
17:00 Ice Breaker m/bowling
19:30 Middag

Torsdag 19. september: Unge forskere

09:00 Innledning ved ordstyrer Jón Egill Kristjánsson, nestleder
09:15 Ei evaluering av IRI-modellen basert på målingar frå EISCAT Svalbard radaren Lindis Merete Bjoland, (inv. ung forsker UiT)
09:40 Hva kan vi lære om atmosfærens dynamikk ved å se på deformasjon? Clemens Spensberger, (inv. ung forsker UiB)
10:05 Det dynamiske nordlyset: Kva fortel det om jorda sin vekselverknad med det nære verdensrommet? Beate Krøvel Humberset, (inv. ung forsker UiB)
10:30 Kaffepause
11:00 IMF modulated ion upflow events during an enhanced solar wind dynamic pressure event Chen Xiangcai, (inv. ung forsker UNIS)
11:25 Sot-partiklers påvirkning av klimaet i Arktis Maria Sand, (inv. ung forsker UiO)
11:50 Foto
12:00 Lunsj
Ordstyrer Jan Even Øie Nilsen, kasserer
13:15 Inventory of glacier-related hazardous events in Norway Galina Ragulina (NVE)
13:40 Regionale mønstre i nedbør- og temperaturtrender i Europa. Irene Brox Nilsen (UiO)
14:05 Blir vi bedre til å varsle bølger? Birgitte Rugaard Furevik (MET)
14:30 Om Oslo Geofysikeres Forening (OGF) Irene Brox Nilsen (UiO)
14:40 Om Bergen Geofysikeres Forening (BGF) Birgitte Rugaard Furevik (MET)
14:50 Kaffepause
15:15 Klimaservice til forvaltning og forskning – hva kan Meteorologisk institutt by på? Inger Hanssen-Bauer (HiT/MET)
15:40 Grønlandsisen og klimaendringer Jon Ove Hagen (inv. UiO)
16:20 Pause
16:40 Årsmøte
19:30 Festmiddag med aperitiff i baren

Fredag 20. september: Geofysiske Foredrag

09:00 Innledning ved ordstyrer June Lunde, leder
09:10 Tromsø Geofysiske Observatorium – Nåværende og fremtidige aktiviteter Magnar Gullikstad Johnsen (TGO/UiT)
09:35 Astronom Sigurd Einbu og NIKF Asgeir Brekke (UiT)
10:00 Rom- og atmosfæreforskning fra Andøya Rakettskytefelt gjennom 50 år. Noen viktige vitenskapelige resultater. Eivind Thrane
10:25 Kaffepause, utsjekking
11:05 Havnivåstigning og konsekvenser for forvaltningen av kulturminner i Norge Jan Even Øie Nilsen (NERSC)
11:30 Observert og simulert bakke- energibalanse på Svalbard Kjetil Schanke Aas (inv. ung forsker UiO)
12:00 Lunsj
13:15 Klimamanipulering – verdt å forske på? Jón Egill Kristjánsson (UiO)
13:40 Snøskredvarsling Birgit Katrine Rustad (NVE)
14:05 Oppsummering av symposiet June Lunde, leder
14:20 Slutt


Deltagerne på det årlige symposiet 18.-20. september 2013 på Dr Holms Hotel, Geilo.

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs Geilo-symposium 2012

Program for NGFs Geilo-samling 12. – 14. september 2012.
Alt foregikk på Dr Holms Hotel, Geilo.
De fleste foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel.

Onsdag 12. september – Unge forskere

12:00 Innsjekking og lunsj
13:50 Åpning av symposiet og ordstyrer June Lunde, leder
14:00 Monsoon low pressure systems and extreme rainfall Silje Lund Sørland (inv. ung forsker – UiB)
14:25 Kan vi motvirke global oppvarming ved å endre skyene? Kari Alterskjær (inv. ung forsker – UiO)
14:50 Natthimmellys og dets dynamikk i arktiske strøk Silje Eriksen Holmen (inv. ung forsker – UNIS)
15:15 Kaffe
15:35 Apparent electron density modulation on EISCAT UHF under HF heating and its application for estimating temperature ratio Henry Pinedo (inv. ung forsker – UiT)
16:00 Representant fra BGF Jan Even Nilsen (UiB)
16:20 Kåseri om Satellittbilder fra 70-årene Gunnar Østrem
16:40 Kaffe
17:00 Årsmøte
19:30 Middag

Torsdag 13. september – Unge forskere og Hovedtema II

09:00 Innledning ved ordstyrer Jón Egill Kristjánsson, nestleder
09:10 Gammastråling fra tordenskyer Thomas Gjesteland (inv. ung forsker – UiB)
09:35 Fra rakett til Norges første vitenskapelig satellitt Tore André Bekkeng (inv. ung forsker – UiO)
10:00 Hva hendte med Turbopausen? Eivind Thrane (ARS)
10:25 Kaffepause
10:45 Infralyd-observasjoner i den øvre mesosfæren (80-105 km) – kan dette brukes til tidlig å detektere ekstreme hendelser som tsunami eller prøvesprengninger? Ulf Peter Hoppe (UiO)
11:05 Norge i rommet – hvorfor? Bo Andersen (inv. foredragsholder – NRS)
11:50 Bilde
12:00 Lunsj

Torsdag 13. september – Hovedtema I og Spesialforedrag

Ordstyrer Ulf Peter Hoppe
13:00 Kvikkleirekartlegging ved bruk av 2D resistivitetsmålinger, eksempler fra Midt-Norge Inger-Lise Solberg (inv. foredragsholder – NGU)
13:45 Mot en fredelig verden – eller klimakriger Nils-Petter Gleditsch (inv. foredragsholder – PRIO)
14:30 Kaffepause
15:00 Gaulaskredet 1345 John Tveit
15:30 Regional havnivå prognose for Norske Kysten Kristian Breili (Kartverket)
15:50 Store flommer og lavtrykksbaner med utgangspunkt i det ekstreme flomåret i fjor Lars Andreas Roald (NVE)
17:30 Bowling
19:30 Festmiddag med aperitiff i baren

Fredag 14. september – Historie og Geofysiske Foredrag

Innledning ved ordstyrer Jan Even Øie Nilsen, kasserer
09:10 Historien om Dr. Holms Ellisiv Tveit (Dr. Holms)
09:30 Historien om oppmålingen av landet vårt Bjørn Geirr Harsson (Kartverket)
09:50 Gumbels ekstremverdi analyse Jan Aske Børresen
10:10 Naturgeografi – klimaets variasjoner Wibjörn Karlén
10:30 Kaffepause, utsjekking
11:00 Destabilization of the Greenland ice sheet in a warm climate Kerim Hestnes Nisancioglu (UiB)
11:20 Hva lærte vi om polare lavtrykk av IPY-THORPEX-prosjektet? Jón Egill Kristjánsson (UiO)
11:40 Fire år med den nasjonale forskarskulen i klima Tore Furevik (UiB)
12:00 Oppsummering av symposiet June Lunde, leder
12:15 Lunsj og hjemreise


Deltagerne på det årlige møtet 12.-14. september 2012 på Dr Holms Hotel, Geilo.

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs Geilo-symposium 2011

Program for NGFs Geilo-samling 7. – 9. september 2011.
Alt foregikk på Dr Holms Hotel, Geilo.
De fleste foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel.

Onsdag 7. september – Geofysiske temaer

12:00 Innsjekking og lunsj
13:30 Åpning av symposiet og ordstyrer Inger Hanssen-Bauer, leder
13:40 The simulation of El-Nino dynamics Tatjana Zivkovic, ung forsker, UiT (invitert)
14:05 The sedimentology of pockmarks Mauro Pau, ung forsker, UiO (invitert)
14:30 Variations of the Ice Shelf Water (ISW) in the southern Weddell Sea, Antarctica Kjersti Strand , ung forsker, UiT (invitert)
14:55 Kaffepause
15:20 Tidligere endringer i snøforhold i Norge Anita Verpe Dyrrdal, ung forsker, UiO (inv.)
15:45 Langtidstrend i havets varmetransport mot Arktis Svein Østerhus, forsker, UiB
16:10 Info om OGF og BGF Miriam Jackson og Jan Even Øie Nilsen, ledere i OGF og BGF
17:30 Årsmøte
20:00 Middag

Torsdag 8. september – Polarforskning

09:00 Ordstyrer June Lunde, nestleder
09:00 Siste nytt om isbreer og havnivå Jon Ove Hagen, professor, UiO (invitert)
09:45 ICE-senteret ved Norsk Polarinstitutt: prosesstudier på breer, sjøis og i havet Arild Sundfjord, forsker, NP
10:10 Launch of controlled meteorological balloons from Ny-Aalesund 2010-2011 Lars Robert Hole, seniorforsker, met.no
10:35 Kaffepause
11:00 Roald Amundsen’s magnetfelt målinger på Gjøa-ekspedisjonen Alv Egeland, pensjonist
11:40 Roald Amundsen og erobringen av Sydpolen – siste nytt ved 100-årsjubileet Olav Orheim, Norges forskningsråd og styreleder Frammuseet
12:05 Om oseanografien rundt Svalbardbanken og pelagisk-bentisk kopling Jofrid Skarðhamar, forsker, Havforskningsinstituttet
12:30 Lunsj
13:30 Ordstyrer Magne Lystad, pensjonist
13:30 Klimaendringer på Svalbard 1900-2100 Eirik Førland, seniorforsker, met.no
13:55 Norsk atomberedskap og hendelsene i Japan Direktør Ole Harbitz, Statens strålevern
14:40 Emergency dispersion modelling at the Norwegian Meteorological Institute Jerzy Bartnicki, seniorforsker, met.no
15:05 Kaffepause
15:30 Film om Odd Dahl CMI
17:00 Bowling
19:30 Festmiddag med aperitiff i baren

Fredag 9. september – Geofysiske temaer

09:00 Ordstyrer Jan Even Øie Nilsen, kasserer
09:00 Strålingspådriv, klimasensitivitet og strålingsubalanse – En vurdering av jordas aktuelle klimasituasjon Sigbjørn Grønås, professor em. UiB
09:25 Tverrfaglige og vitenskapelige inntrykk fra IUGG General Assembly i Melbourne Ulf Peter Hoppe, professor, UiO/ FFI
09:50 Indre tidevannets betydning for resipientforhold i fjorder Thomas Mc Climans, seniorrådgiver, SINTEF
10:15 Kaffepause, utsjekking
11:00 Grenser, soner, sokkel 2011 – ny norsk kontinentalsokkel Jan Aske Børresen, pensjonist
11:25 Tittel kommer Dag Gjessing, pensjonist
11:50 Oppsummering av symposiet Inger Hanssen-Bauer, leder
12:00 Lunsj og hjemreise


De fleste av deltagerne på det årlige møtet 7.-9. september 2011 på Dr Holms Hotel, Geilo.

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs Geilo-symposium 2010

Program for NGFs Geilo-samling 15. – 17. september 2010.
Alt foregikk på Dr Holms Hotel, Geilo.
De fleste foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel.

Onsdag 15. september – Geofysiske tema

12:00 Innsjekking og lunsj
14:00 Åpning av symposiet v/ leder Inger Hanssen-Bauer
14:10 Coronium – historien om et element som ikke finnes Hanne Sigrun Byhring
14:35 Modellering av troposfærisk ozon på forskjellig skala Øivind Hodnebrog
15:00 Kaffe
15:25 Geofysiske utfordringer ved tolkning av fjordsedimenter Heidi Kjennbakken
15:50 Endrede stormbaner i et varmere klima Lise Seland
16:15 Fri
18:00 Årsmøte
19:30 Middag

Torsdag 16. september – Geofysiske tema og tverrfaglig forskning

09:00 Introduksjon v/ ordstyrer June Lunde
09:05 En statistisk studie av den optiske, ionosfæriske polkalottgrensa på jordens dagside Magnar G. Johnsen
09:30 Solenergi – praktiske konsekvenser, Fotoelektrisitet – fotosyntesen – helseaspekter Jan Aske Børresen
09:55 Er det en jetstrøm i det polare E-Lag? Asgeir Brekke
10:20 Kaffe
10:45 ARS/ALOMAR Ny vitenskaplig infrastruktur for studie av marint arktisk grenselag på Andøya Sandra Blindheim
11:10 Kan ALOMAR møle vulkanaske? Eivind Thrane
11:35 Beskrivelse av geologiske tilstander (stein, olje, gass) ved bruk av veletablerte geofysiske metoder Dag T. Gjessing
12:00 Lunsj
13:10 Introduksjon v/ ordstyrer: Jan Even Øie Nilsen
13:15 Två klimatmodeller, motsatta resultat Wibjörn Karlén
13:40 James Hansens tanker om disintegrasjon av innlandsis Sigbjørn Grønås
14:05 Klimascenarier for bruk i virkningsstudier Inger Hanssen-Bauer
14:30 Kaffe
14:50 Vulkaners innvirkning på klima Stig Dalsøren
15:20 Erfaringer med FNs klimapanel Cecilie Mauritzen
16:00 Fri
17:00 Bowling
19:30 Festmiddag med aperitiff i baren

Fredag 17. september – Geofysiske tema

09:00 Ordstyrer: Inger Hanssen-Bauer
09:00 Om NORDLYSPIONEREN Carl Størmer Alv Egeland
09:45 Laboratory benchmarks for nonlinearity and separation of western boundary current Stefano Pierini, Pierpaolo Falco, Giovanni Zambardino, Thomas McClimans, Ingrid Ellingsen
10:10 Space Situational Awareness: romværvarsel, romsøppel, og kollisjonsfare med asteroider og kometer ~ hva gjøres? Ulf-Peter Hoppe
10:35 Kaffe
11:05 Anticyclonic eddies in the Skagerrak Thomas McClimans and Ingrid Ellingsen, SINTEF Fisheries and Aquaculture
11:30 Endringer i fortidens, dagens og framtidig havnivå med spesielt fokus på Vestlandskysten Jan Even Øie Nilsen
11:55 Oppsummering av symposiet Inger Hanssen-Bauer, leder
12:00 Lunsj og hjemreise


De fleste av deltagerne på det årlige møtet 15.-17. september 2010 på Dr Holms Hotel, Geilo.

Gå til toppen av denne siden


Program for NGFs Geilo-symposium 2009

Program for NGFs Geilo-samling 9. – 11. september 2009.
Alt foregikk på Dr Holms Hotel, Geilo.
Alle foredragene kan lastes ned (pdf) via aktive lenker over tittel. Pga. størrelsene har noen pdf-filer redusert oppløsning. Ta direkte kontakt med foredragsholder om du ønsker originalfiler.
Liste over påmeldte til NGFs samling finner du her.

Onsdag 9. september – Geofysiske temaer

12:00 Innsjekking og lunsj
13:55 Åpning av symposiet Tore Furevik, leder NGF
Ordstyrer: June Lunde (kasserer)
14:00 Kartverkets innsats på Jan Mayen Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk
14:20 Romvær og lysende plasmaskyer – effekter i jordas ionosfære Njål Gulbrandsen, UiT, invitert
14:40 Kan latent varmefrigjøring ha negativ effekt på intensiteten av polare lavtrykk?e Ivan Føre, UiO, invitert
15:00 Hva skjer på Austfonna? – og hva har det med klima å gjøre (eller ikke)? Thomas Vikhamar Schuler, UiO, invitert
15:20 Kaffe / te
15:40 Hva styrer kilder og sluk av CO2 og hvordan vil de fungere i en høy CO2 framtid? Truls Johannessen, Bjerknessenteret-UiB
16:00 Ocean acidification Richard Bellerby, Bjerknessenteret-Unifob
16:20 Reduced dissolved oxygen concentration in the intermediate South Atlantic Ocean with Climate Change Gisle Nondal, Nansensenteret/UiB, invitert
16:40 Hva er årsakene til at så mye is er forsvunnet fra Arktis siden 1960 årene. Lars Henrik Smedsrud, Bjerknessenteret-Unifob
17:00 Innhenting og formidling av ny kunnskap under Polaråret for å fremme forskningsbasert forvaltning av Polhavet Olav Orheim, forskningsrådet (IPY)
17:30 Årsmøte med valg av nytt styre
19:30 Middag

Torsdag 10. september – Norsk Polarforskning

Ordstyrer: Tore Furevik (avtroppende leder)
09:00 Innledning v/ ordstyrer
09:05 Hvordan virker havstrømmene mellom Nord Atlanteren og Arktis? Tor Eldevik, Nansensenteret
09:25 Ekstremvær i arktiske strøk: polare lavtrykk og arktiske fronter Erik Kolstad, Bjerknessenteret-Unifob
09:45 Frå Nordhav-ekspedisjonane til BIAC – Norsk oseanografisk forsking i det bipolare Atlanterhavet Svein Østerhus, Bjerknessenteret-Unifob
10:10 Kaffe / te
10:30 BIAC i nord og sør; Nå vet vi mer enn før Tor Gammelsrød, UiB
10:40 Vannmassefordeling i det nordøstlige Barentshavet Vidar Lien, Havforskningsinstituttet
11:00 Dypvannsdannelse i Barentshavet Marius Årthun, UiB
11:20 Regional simulering av overstrømningen gjennom Færøybank-kanalen Knut Sponheim Seim, NTNU / UiB
11:40 Variabiliteten i den Atlantiske Thermohaline Sirkulasjons Helene R Langehaug, Nansensenteret
12:00 Lunsj
Ordstyrer: Ny leder
13:00 Norsk-amerikansk forskningsekspedisjon på innlandsisen i Antarktis Kirsti Langley, Norsk polarinstitutt
13:20 Den norske Atlanterhavsstraumen – iAOOS-Norge Vigdis Tverberg, Norsk Polarinstitutt
13:40 The IPY Project “The Dynamic Continental Margin Between the Mid-Atlantic-Ridge System (Mohns Ridge, Knipovich Ridge) and the Bear Island Region” Johannes Schweitzer, NORSAR
14:00 Planene for EISCAT_3D Asgeir Brekke, UiT
14:20 Kaffe / te
14:40 Polarårprosjektet Glaciodyn – Engabreens bevegelse Miriam Jackson, NVE
15:00 Kartlegging av snø og is på Svalbard med satellitt og UAV Eirik Malnes, NORUT
15:20 Erfaringer med bakkebasert interferometriske radar for måling av brebevegelser Richard Norland, ISPAS AS
15:40 Hvordan påvirker klimaendringene de arktiske kulturminnene Susan Barr, riksantikvaren, invitert
16:30 Spasertur eller svømmehall
19:30 Festmiddag med aperitiff i baren

Fredag 11. september – Geofysiske temaer

Ordstyrer:
09:00 NORKLIMA – hva skjer fremover? Magne Lystad, forskningsrådet
09:20 Etablering av vassdragsdatabasene på Svalbard; nedbørfeltdatabase, innsjødatabase og elvenettverksdatabase Søren Kristensen, NVE
09:40 Vitenskapelig forskningsstasjon på Jan Mayen? Stig Skreslet, prof emer, Høgskulen i Bodø
10:00 Ny nasjonal forskarskule i klima Tore Furevik, Gfi/Bjerknessenteret-UiB
10:20 Kaffe / te
10:40 Globalt kaldere i de neste 30 år? Asmunn Moene, pensjonist
11:00 ALOMAR observatoriet: forskning i alle atmosfærelag Michael Gausa, Andøya rakettskytefelt
11:20 Utseende av lysende nattskyer, deres bevegelser og PMSE avslører hvordan luftpartikler beveger seg i den øvre atmosfæren Ulf-Peter Hoppe, FFI og UiT
11:40 Atlanterhavsutviklingen i nytt perspektiv Karsten Storetvedt, pensjonist
Ekstra Lys og mørke i nord Jan Aske Børresen, tidevakt.no
12:00 Oppsummering av symposiet Ny leder
12:15 Lunsj og hjemreise


De fleste av deltagerne på det årlige møtet 9.-11. september 2009 på Dr Holms Hotel, Geilo.

Gå til toppen av denne siden


Program fra NGFs årlige symposium i 2008

Program for NGFs Geilo-samling 17. – 19. september 2008.
Alt foregikk på Dr Holms Hotel, Geilo.
Tilgjengelige foredrag (pdf) er angitt med aktive lenker over tittel på innlegget

Onsdag 17. september – Geofysiske temaer

12:00 Innsjekking og lunsj
13:55 Åpning av symposiet Tore Furevik, leder NGF
Ordstyrer: June Lunde (kasserer)
14:00 Norsk verneplan for kart og oppmåling – en ide også for andre sentrale institusjoner? Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk
14:20 Modellering og målingar av polare Plasmaskyer Åsmund Skjæveland (inv Phd stud, UNIS)
14:40 Små eller store magnetiske fluksrør? Litt nytt om solvindens kilder i solatmosfæren Hanne Sigrun Byhrin (inv PhD stud, UiT)
15:00 Modellering av atmosfærisk ising Bjørn Egil Nygaard, met.no/UiO (inv PhD stud, UiO)
15:20 Kaffe
15:40 Hvordan vil et minkende sjøisdekke i Arktis påvirke stormbanene våre? Ivar Seierstad, Bjerknessenteret (inv PhD stud, UiB)
16:00 Structure and variability of the Filchner Overflow plume Elin Darelius, Geofysisk Institutt, UiB
16:20 Nye regionale klimascenarier Torill Engen Skaugen, met.no
16:40 Ny avansert atmosfære LIDAR Eivind Thrane, Andøya Rakettskytefelt
17:00 Årsmøte
19:30 Middag

Torsdag 18. september – Ekstreme geofysiske hendelser

Ordstyrer: Inger Hanssen-Bauer (nestleder)
09:00 Innledning v/ ordstyrer
09:15 Årsakene til global oppvarming og masseutryddelser i jordens historie Henrik Svensen, invitert gjesteforedrag (Physics of geological processes, UiO)
10:00 Ekstreme hendelser sett med en statistikers øyne Magne Aarset, BI
10:20 Kaffepause
10:40 Sverm av små sonder måler turbulens Ulf-Peter Hoppe, Forsvarets forskningsinstitutt
11:00 Erfaring med bruk av radar for å overvåke rasutsatte områder Richard Norland, ISPAS AS
11:20 Store flommer – årsaker og skader som følger Lars Andreas Roald, NVE-Hydrologisk avdeling
11:40 Ferske resultat frå NorClim Helge Drange, Nansensenteret
12:00 Bilde og Lunsj
Ordstyrer: Tore Furevik (leder)
13:00 Simulerte klimaendringar etter vulkanutbrotet på Mount Pinatubo i 1991 Odd Helge Otteraa, Nansensenteret
13:20 Hvor stor er risikoen for ekstremt lange smeltesesonger i Arktis? Nils Gunnar Kvamstø, Geofysisk Institutt, UiB
13:40 Nyttårsorkanen 1. Januar 1992 Karsten Eitrheim, met.no
14:00 Ekstreme antisykloniske virvler i Mosambik Kanalen; konsekvenser for fiske og oljevirksomhet Tor Gammelsrød, Geofysisk Institutt, UiB
14:20 Kaffepause
14:40 Ekstreme stormbølger Kristian Dysthe, Matematisk institutt, UiB
15:10 Hvordan ser “freak bølger” ut? Alastair Jenkins, Geofysisk Institutt, UiB
15:35 Varsling av 100 års bølger Anne Karin Magnusson, met.no
16:00 Lars Vegard; Menneske – Forsker Alv Egeland, Fysisk Institutt, UiO
16:40 Spasertur eller svømmehall
19:30 Festmiddag med aperitiff i baren

Fredag 19. september – Geofysiske temaer

Ordstyrer: Ulf-Peter Hoppe (leder, IUGG nasjonalkomite)
09:00 Effekt av klimavariasjon på nitrogenavsetning i Skandinavia Lars Robert Hole, met.no
09:20 New methods to analyze mesospheric plasma parameters? Meseret Kassa Bekele, Institutt for fysikk og teknologi, UiT
09:40 Om bestemmelsen av den ionosfæriske polkallottens grense på jordens dagside Magnar Gullikstad Johnsen, Institutt for fysikk og teknologi, UiT
10:00 Hva fikk vi ut av sporstoffeksperimentet i Grønlandshavet? Truls Johannessen, Geofysisk Institutt, UiB
10:20 Kaffepause
10:40 Daily temperature and precipitation maps with 1 km resolution derived from Norwegian weather observations Matthias Mohr, met.no
11:00 Jakten på polare lavtrykk og andre arktiske uvær Jón Egill Kristjánsson, Institutt for geofag, UiO
11:20 2500 grunnstøtinger i Norge i perioden 1987 – 2007. Kan vi si noe om hvorfor? (undersøkelse av vind, vær, bølger og tidevann) Jan Aske Børresen, Værdata
11:40 Erfaring med operativ modellering av turbulens rundt norske flyplasser Knut Helge Midtbø, met.no
12:00 Oppsummering av symposiet Tore Furevik, leder
12:15 Lunsj og hjemreise


De fleste av deltagerne på det årlige møtet 17.-19. september 2008 på Dr Holms Hotel, Geilo.

Gå til toppen av denne siden


Program fra NGFs årlige møte i 2007

Program for NGFs Geilo-samling 19. – 21. september 2007.
Alt foregikk på Dr Holms Hotel, Geilo.
Tilgjengelige foredrag (pdf) er angitt med aktive lenker over tittel på innlegget

Onsdag 19. september – ettermiddag

12:00 Innsjekking og lunsj
13:55 Åpning av konferansen Magne Lystad, leder NGF
Ordstyrer: Magne Lystad
14:00 Atmospheric transport and deposition of particles from nuclear detonations Jerzy Bartnicki og Jørgen Saltbones, Meteorologisk institutt
14:20 Har klimamodeller realistiske simuleringer av lavtrykksbaner? (eller: Går lavtrykkene dit de skal i klimamodellene?) Nils Gunnar Kvamstø, Geofysisk Institutt, UiB
14:40 Effektive atmosfæriske pådriv for endringer av strømningsmønsteret (“Cold Ocean Warm Land”) Jørn Kristiansen, Meteorologisk institutt
15:00 Berg- og dalbane June Lunde, UiTØ /STEL, Japan
15:20 Kaffepause
15:40 Magnetisk spleising på magnetopausen – hva så? Magnar Gullikstad Johnsen, UiTø
16:00 Brebevegelser målt med radar – foreløpige resultater fra Kronebreen (Ny-Ålesund) Richard Norland, ISPAS AS
16:20 Langtidsvarsling av malaria basert på nedbør og temperatur Ellen Viste, Geofysisk Institutt, UiB
16:40 Vann og etikk Arne Tollan, NVE
17:00 Årsmøte i NGF – indre anliggende (1-1.5 timer)
19:30 Kristian Birkeland – Mennesket og forskeren Alv Egeland
20:15 Middag

Torsdag 20. september – Miljøvennlig energi

Ordstyrer: Tore Furevik
08:30 Innledning Tore Furevik, nestleder NGF
08:40 Energi, Entropi, Geofysikk og Politikk Alastair D. Jenkins, Geofysisk Institutt, UiB
09:00 Menneskeskapte klimaendringer – Hvordan unngå det uhåndterlige og håndtere det uunngåelige Helge Drange, professor Nansensenteret
09:45 Det globale energiproblem Lennart Bengtsson, tidl. direktør Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg
10:30 Kaffepause
10:45 Atomenergi: Vil Thorium løse Norges og verdens energikrise? Jan Petter Hansen, professor Fysisk Inst., UiB
11:15 Utnyttelse av vindenergi i Norge Øyvind Byrkjedal og Erik Berge, Kjeller vindteknikk
11:40 Potensialet for vindenergi i Norge Knut Harstveit, seniorforsker met.no
12:00 Lunsj
13:00 Havenergi-potensiale – Case studie Møre og Romsdal Lars G. Golmen, NIVA
13:30 Framtidig norsk vannkraft Nils Roar Sælthun, instituttleder IfG, UiO
14:00 Solstrøm – muligheter globalt og nasjonalt Per Finden, avdelingssjef Institutt for energiteknikk (IFE)
14:30 Bioenergi – økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Erik Trømborg, forsker Inst. for Naturforvaltning, UMB
15:00 Kaffepause
15:15 CO2 deponering – månelanding eller tindebestigning? Guttorm Alendal, forskningsleder matematisk institutt, UiB
15:45 Paneldiskusjon til ca 17:00
19:30 Jubileumsfestmiddag med aperitiff i baren

Fredag 21. september – formiddag

Ordstyrer: Magne Lystad
09:00 Verdens vannressurser: 1700-2100 Ingjerd Haddeland, NVE/UiO
09:20 Laboratoriesimuleringer av kyststrømmer Ingrid Ellingsen og Thomas McClimans, SINTEF
09:40 Barentshavet: Verdens største produksjon av “tungtvann”? Tor Gammelsrød, Geofysisk Institutt, UiB
10:00 A model of the large-scale circulation in the Nordic Seas and Arctic Ocean Signe Aaboe, NPI
10:20 Kaffepause
10:40 Reanalyse av historiske nedtegnelser – jordskjelvsrisikoen i Norge synes overdrevet Eystein S. Husebye, BCCS/UNIFOB
11:00 Fra generelle tekstvarsler til detaljerte grafiske produkter – en utfordring for meteorologen, meteorologens arbeidsverktøy og grafisk presentasjon Eivind Martinsen, Meteorologisk institutt
11:20 CO2, en fantastisk gass – fra elektromagnetisk til organisk energi Jan Aske Børresen, Værdata
11:40 Naturvitenskapens akilleshæl Karsten Storetvedt, Geofysisk Institutt, UiB
12:00 Oppsummering av Geilomøtet – Påtroppende leder
12:15 Lunsj og hjemreise


De fleste av deltagerne på det årlige møtet 19.-21. september 2007 på Dr Holms Hotel, Geilo.

Gå til toppen av denne siden


Program fra NGFs årlige møte i 2006

Program for NGFs Geilo-samling 6. – 8. september 2006.
Alt foregikk på Dr Holms Hotel, Geilo.
Tilgjengelige foredrag (pdf) er angitt med aktive lenker over tittel på innlegget

Onsdag 6. september – ettermiddag

12:00 Innsjekking og lunsj
13:55 Åpning av konferansen Magne Lystad
Ordstyrer: Tore Furevik
14:00 Det internasjonale polarår – mål og organisering Per Backe-Hansen
14:30 Ny Ålesund, lokale deformasjoner og globale referanserammer Halfdan Pascal Kierulf
14:50 Kva styrer variasjonen i temperatur og strømstyrke i den norske Golfstrømmen? Kjell Arild Orvik
15:10 Blir termohalin sirkulasjon svekket eller stimulert av ferskvannseksport fra Arktis? Peter M. Haugan
15:30 Barentshavet og Weddellhavet: To nøkkelområder for dypvannsdannelse og termohalin sirkulasjon Svein Østerhus/ Tor Gammelsrød
15:50 Kaffepause
16:10 Hva kan paleodata fortelle om innstrømminga til Norskehavet? Trond Dokken
16:30 Fimbulisen, Antarktis – historiske målinger og nye modellresultater Lars Henrik Smedsrud
16:50 38 års studier av materialtransport fra Nigardsbreen Nils Haakensen og Gunnar Østrem
17:10 Hvorfor måler vi (fra Galileo til Ekofisk innsynkning)? Jan Børresen
19:30 Middag

Torsdag 7. september

Ordstyrer: Magne Lystad
09:00 Om prediktabiliteten i klimasystemet Asgeir Sorteberg
09:20 Kan vi stole på klimamodellenes profetier i Arktis? Øyvind Byrkjedal
09:40 Målinger viser ingen økning av den globale drivhuseffekten (kort innlegg) Asmunn Moene
09:50 Bidrar Solen fremdeles til globale klimaendringer? Pål Brekke
10:10 Kaffepause
10:40 Hundre år i norskehavet – klima og klimaendringer Svein Østerhus
11:00 Temperaturendringer i Arktis og Antarktis Ole Humlum
11:20 70 år med norske studier av det arktiske ozonlaget og UV-strålingen Georg Hansen
11:40 Expert opinions Magne Aarset
12:00 Lunsj
Ordstyrer: Jon Albretsen
14:00 Om fugleinfluensa – er det noen forbindelser til geofysikk? (invitert foredrag) Christine Monceyron-Jonassen
14:30 Identification of low dimensional chaotic dynamics from geomagnetic time series Tatjana Zivkovic
14:50 Spectral direct solar UV measurements in Trondheim, retrieval of aerosol optical depth and aerosol size distribution in subarctic coastal region Asadollah Bagheri
15:10 Jetstrøm i nordlyssonens E-lag Asgeir Brekke
15:30 Existence and charged state of meteoric smoke particles in the middle atmosphere (ECOMA) Knut Svenes
15:50 Kaffepause
16:30 Årsmøte i NGF – indre anliggende (1-1.5 timer)
19:30 Festmiddag

Fredag 8. september – formiddag

Ordstyrer: Bjørn Geirr Harsson
09:00 Breer i Arktis og globale havnivåendringer Jon Ove Hagen
09:20 Svalbards hydrologi Lars Evan Pettersson
09:40 Brelaboratoriet under Svartisen Miriam Jackson
10:00 Overflatestrøm i fjorder Magne Haakstad
10:20 Kaffepause
10:50 En runde om Polen med ballongbåren røntgendetektor June Lunde
11:10 Karakterisering av geofysiske og biologiske fenomen i arktiske strøk ved bruk av elektromagnetiske, akustiske og elektrooptiske bølger Dag Gjessing
12:00 Avslutning, lunsj og hjemreise


De fleste av deltagerne på det årlige møtet 6.-8. september 2006 på Dr Holms Hotel, Geilo.

Gå til toppen av denne siden


Program fra NGFs årlige møte i 2005

Program for NGFs Geilo-samling 7. – 9. september 2005.
Alt foregikk på Dr Holms Hotel, Geilo.

Onsdag 7. september

kl 14.00 Åpning ved leder

kl 14.10-18.00 NATURKATASTROFER – KLIMAENDRINGER OG VARSLING

– Varsling av ekstreme stormer i Norge.
Knut Helge Midtbø, Meteorologisk institutt
– Tørke – og muligheter for varsling.
Hege Hisdal, NVE og Lena Tallaksen, UiO, Inst. for geofag
– Flom – og muligheter for varsling.
Elin Langsholt, NVE

kaffepause 30 min (ca kl 16.00)

– GeoExtreme: skred og geofarer i et fremtidig klima.
Christian Jaedicke, Geoteknisk institutt
– Forventet endret forekomst av stormer.
Knut Helge Midtbø, Meteorologisk institutt

kl 19.30 middag

Torsdag 8. september

kl 08.00-12.00 NATURKATASTROFER – INDRE/YTRE JORD

– Psykologiske aspekter ved menneskets møte med katastrofer i naturen.
Lars Weisæth, UiO
– The 2004-12-26 earthquake and the tsunami disaster.
Can we avoid a repeat ?
Conrad Lindholm, NORSAR
– Kan geodesien varsle tsunamier?
Torbjørn Nørbech, Statens kartverk Geodesi

kaffepause 30 min (ca kl 09.30)

– Satellittgeodesi relatert til kontinentaldrift.
Oddgeir Kristiansen, Statens kartverk Geodesi
– Romvær – årsaker og effekter. Hvordan kan man varsle romvær?
Pål Brekke, Romsenteret
– Simulering av tsunamier med matematiske modeller.
Bjørn Gjevik, UiO
– Jordskjelvet ved Sumatra 26. desember 2004, og tidligere naturkatastrofer i SØ Asia: geofysiske aspekter.
Karsten Storetvedt, UiB

kl 12.00-14.00 lunsj

kl 14.00-16.00 GEOFYSISK FORSKNING

– Permanent forskningsplattform på Jan Mayen?
Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk Geodesi

* Unge forskere presenterer sine prosjekter
– Storskalastudie av kraftige plasma-lydbølger i ionosfæren.
June Lunde, UiTø MNF/Fysikk
– Tofase strømning i porøse medier under statistiske likevektsbetingelser.
Thomas Ramstad, NTNU, Institutt for fysikk
– Akustisk strømmåling i Nordatlanteren.
Øyvind Knutsen, UiB, Geofysisk institutt
– Påvirkning på stratosfærisk vanndamp fra fremtidige supersoniske fly.
Line Gulstad, UiO, Inst. for geofag
– Indirekte effekt av aerosoler – en bremsekloss for global oppvarming?
Trude Storelvmo, UiO, Inst. for geofag

kaffepause 30 min (ca kl 16.00)

kl 16.30-18.00 NGFs indre anliggende

kl 20.00 festmiddag

Fredag 9. september

kl 09.00-12.00 GEOFYSISK FORSKNING

– Klimatiske utfordringer i forbindelse med oljeutvinning og transport i Barentshavet.
Terje Brinck Løyning, Norsk Polarinstitutt
– Måltilpasset belysning rettet mot geofysiske fenomener.
Dag Gjessing, TRIAD

kaffepause 30 min (ca kl 10.00)

– Simulering av værforhold.
Thor Erik Nordeng, Meteorologisk institutt
– Om Gradmålingspunkter i Norge fra 1816-50 som kom inn på UNESCOs liste over verdensarven i 2005.
Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk Geodesi


De fleste av deltagerne på det årlige møtet 7.-9. september 2005 på Dr Holms Hotel, Geilo.

Gå til toppen av denne siden


Program fra NGFs årlige møte i 2004

Program for NGFs Geilo-samling 15. – 17. september 2004.
Alt foregikk på Dr Holms Hotel, Geilo.

15. september

kl 14.00 Åpning ved leder
kl 14.10-18.00 foredrag
– Sverre Petterssen og værvarslingen for operasjon Overlord D-dagen
Asmunn Moene, pensjonist, Meteorologisk institutt
– Vems luftforureningar påverkar Arktis mest?
Kim Holmén, NILU
– Barentshavet – en oversikt over havklima og menneskelig aktivitet
Jan Børresen, Olje- og energidepartementet
– Overvåkning og kartlegging av permafrost i norske og europeiske fjellområder
Ketil Isaksen, Meteorologisk institutt
– Om Vilhelm Bjerknes (inkl en film om ham)
Sigbjørn Grønås, UiB

kl 19.30 middag

16. september

kl 08.30-12.00 foredrag
– Permanent forskningsplattform på Jan Mayen?
Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk Geodesi
– Forholdet klimaendring og havnivå
Bente Lilja Bye, Statens kartverk Geodesi
– Geoide i Framstredet og dens anvendelse i oseanografi
Dagny Lysaker, NLH
– The Mohn-Sverdrup Centre for Global Ocean Studies and Operational Oceanography
Laurent Bertino, Nansensenteret
– Unge forskere presenterer sine prosjekter
Lars Irgens Næsheim, UiTø, om et nytt diagnostisk verktøy fo mesopausen
Hans Kristian Helgesen, NTNU, Prestack dybdemigrasjon av konverterte bølger i amisotropiske medier
Jon Kåre Lotsberg, UiB, gir en presentasjon av optikkgruppen ved Institutt for fysikk og teknologi i Bergen

kl 12.00-14.00 lunsj

kl 14.00-16.00 foredrag
– Geofysikk innenfor Centre for Integrated Petrolium Research,
Tor Arne Johansen, UiB
– Kristiania-jordsjelvet i 1904,
Hilmar Bungum, NORSAR
– Postglasial landhevning,
Bjørn Ragnvald Pettersen, NLH
– Hyperspektral avbildning fra ny mikrosatellitt: SVALBIRD?
Fred Sigernes, UNIS
– Feltundersøkelser i Storfjorden på Svalbard,
Lars H. Smedsrud, UiB
– nye medlemmer presenterer sin fagområder

kl 16.00-18.00 NGFs indre anliggende

kl 20.00 festmiddag

17. september

kl 09.00-12.00 foredrag
– Vitenskap som menneskelig aktivitet,
Karsten Storetvedt, UiB
– Store flommer i Norge og Europa
Lars Andreas Roald, NVE
– Cassini/Huygens ved Saturn, Starten på et 4 års studium av den mest spektakulære planeten i solsystemet, hvilke resultater kan overføres til jordiske forhold?
Knut Svenes, FFI
– Karakterisering av geologiske strukturer rettet mot oljereservoarer ved bruk av målrettede akustiske sinusbølger,
Dag Gjessing, TRIAD

Gå til toppen av denne siden


Program fra NGFs årlige møte i 2003

Detaljert program for Norsk Geofysisk forenings årsmøte og symposium på Dr. Holms hotell, Geilo,16.-19. september 2003

Tirsdag 16. september: Ankomst og innsjekking. Felles middag kl. 2030.

Onsdag 17. september:
08:00 Frokost
09:00 Velkomst og åpning av møtet
09:30 Faglige foredrag I (Ordstyrer: Knut Svenes)
Karsten Storetvedt: Større klimaendringer i den geologiske fortid.
Jan Børresen: Database for Samfunns-, miljø-, og oljerapporter fra norsk kontinentalsokkel på internett – et ledd i forskningsformidling og generell opplysning.
11:00 Kaffepause
11:30 The Greenhouse Conspiracy – videofilm med etterfølgende diskusjon (Ordstyrer: Tom A. Blix)
13:00 Lunsj
14:00 Diskusjonstema: Hvor går Norsk Geofysisk Forening i fremtiden? (Ordstyrer: Tom A. Blix/Bjørn Geirr Harsson)
Mulige tema:
Hvilken rolle ønsker NGF å spille i fremtiden ? (Ikke bare formelt kontaktpunkt mot internasjonale organer)
Har NGF noen fremtid på sikt eller skal vi slå oss sammen med andre foreninger, for eksempel Norsk Fysisk Selskap ?
Hvilken rolle skal nasjonalkomiteen for IUGG spille ? (kort innlegg ved B G Harsson)
Annet?
15:30 Kaffepause
16:00 Årsmøtets indre anliggender. Avslutning kl. 18:00.
19:30 Aperitiff etterfulgt av festmiddag (kl. 20:00)

Torsdag 18. september:
08:00 Frokost
09:30 Faglige foredrag II (Ordstyrer: Bjørn Geirr Harsson)
Magne Lystad: Det nye RegClim prosjektet – mål og organisering.
Asmunn Moene: Oseanenes kontroll av atmosfærens globale temperatur ved overflaten.
10:30 Kaffepause
11:00 Faglige foredrag III (Ordstyrer: Magne Lystad)
Bjørn Engen: Geodesidivisjonens relasjon til geofysikk.
Peter M. Haugan: Geofysikk i Bergen – 75 år ved “Geofysen”.
Øystein Lie-Svendsen: Ispartikler påvirkning av plasmaet i mesosfæren – hva har vi forstått og hva gjenstår ?
13:00 Lunsj
14:00 Faglige foredrag IV (Ordstyrer: Tom A. Blix)
Gudrun Nina Petersen: Hvilken betydning har Grønland for stor-skala sirkulasjonen i atmosfæren?
Jan Even Nilsen: Den norske atlanterhavsstrømmen og blandingslaget: En studie av det siste halve århundres variabilitet.
15:30 Kaffepause
16:00 Faglige foredrag V (Ordstyrer: Bjørn Geirr Harsson). Avslutning ca. kl. 17:00.
Eystein Husebye: Elektronisk læringsoppleg for studenter og gymnasiaster; seismologi, gravimetri og landheving.
Ulf-Peter Hoppe: ALOMAR Ozon Lidar – 8 1/2 år med observasjoner: Kan vi observere systematiske variasjoner?
19:30 Felles middag

Fredag 19. september:
08:00 Frokost
09:00 Faglige foredrag VI (Ordstyrer: Ulf-Peter Hoppe)
Eivind Thrane: Japansk-Norsk samarbeid innen romforskning – nye muligheter for norske forskere og studenter.
Jan Børresen: Tidevakt – et nytt tidevannsur.
Anton Kjelaas: Strøm/bølgemålinger i kystsonen med HF radar.
10:30 Kaffepause
11:00 Avslutning/oppsummering og deretter utsjekking før lunsj
12:00 Lunsj

Gå til toppen av denne siden


Program fra NGFs årlige møte i 2002

Detaljert program for Norsk Geofysisk forenings årsmøte og symposium på Dr. Holms hotell, Geilo, 10.-13. september 2002

Tirsdag 10. september: Ankomst og innsjekking. Felles middag kl. 2030.

Onsdag 11. september:
08:00 Frokost
09:00 Velkomst og åpning av møtet
09:30 Faglige foredrag I (Ordstyrer: )
Egil Stokke: Hav/atmosfærevekselvirkning: Noen nye ideer og deres implikasjoner for regionale varmefluksberegninger, for eksplosivmarin syklogenese og for polare lavtrykk.
Magne Haakstad: Vestfjordens klima.
Ulf-Peter Hoppe: Er det skyer eller klarvær? – Skydetektoren ved ALOMAR.
11:00 Kaffepause
11:30 Diskusjonstema: Hvordan skape mer blest rundt fremtidige årsmøter i Norsk Geofysisk Forening ? (Ordstyrer: Tom A. Blix)
Mulige tema:
Hva er årsakene til at folk ikke kommer?
Skaffe flere faglige foredrag
Sterkere engasjement fra nasjonalkomiteen for IUGG?
Annet?
13:00 Lunsj
14:00 Presentasjon av sentra for fremragende forskning (SFF) innen geofysikk (Ordstyrer: Tom A. Blix)
Farrokh Nadim: Internasjonalt senter for Geohazards.
Peter M. Haugan: Bjerknessenteret for klimaforskning
15:30 Kaffepause
16:00 Årsmøtets indre anliggender. Avslutning kl. 18:00.
19:30 Aperitiff etterfulgt av festmiddag (kl. 20:00)

Torsdag 12. september:
08:00 Frokost
09:30 Faglige foredrag II (Ordstyrer: Magne Lystad)
Dag Gjessing: Karakterisering av havfenomen ved bruk av elektromagnetiske og akustiske bølger.
Torbjørn Utnes: Prediksjon av lokale vindvariasjoner over fjellterreng.
Asmunn Moene: Divergens mellom observerte endringer i klimaet i Norge og atmosfærens innhold av drivhusgasser.
11:00 Kaffepause
11:30 Faglige foredrag III (Ordstyrer: )
Karsten Storetvedt: Jordens opprinnelse og utvikling.
Jan Børresen: Hvor robust er verdens energiforskyning?
13:00 Lunsj
14:00 Faglige foredrag IV (Ordstyrer: )
Torbjørn Nørbech: Om tektonisk platebevegelse, intraplatedeformasjoner og geodetiske referanserammer
Steven Gibbons: Mekanismer for reversering av jordens magnetfelt.
Tormod Kværna: Geofysiske aspekter ved overvåkingssystemet for kjernefysisk prøvestans.
15:30 Kaffepause
16:00 Faglige foredrag V (Ordstyrer: ). Avslutning kl. 17:30.
Hege Hisdal (dr. scient UiO): Regionale aspekter ved tørke
Børge Kvingedal (dr. stud. UiB):
Magne Lystad: COST prosjekter i meteorologi
19:30 Felles middag

Fredag 13. september:
08:00 Frokost
09:00 Faglige foredrag VI (Ordstyrer: )
Arne Pedersen: Utstrømning av joner fra polområdene – ny informasjon fra CLUSTER.
Knut Svenes: Kunstig potensialkontroll på satellitter.
Tom Grydeland (Dr. stud. UiTø): Radarobservasjoner av finstruktur i nordlys.
10:30 Kaffepause
11:00 Faglige foredrag VII (Ordstyrer: )
Tom A. Blix: Ladede ispartikler – hvilken betydning har disse for forholdene i den øvre mesosfære?
11:30 Avslutning og deretter utsjekking før lunsj
12:00 Lunsj


Deltagerne på det årlige møtet i 2002 på Dr Holms Hotel, Geilo.

Comments are closed.