Om NGF

Norsk Geofysisk Forening (NGF) er en interesseorganisasjon for norske forskere i geofysikk og har som mål å fremme samarbeidet innen de geofysiske vitenskaper. Foreningen ble startet i 1917 og har rundt 200 medlemmer, hvorav de fleste hører hjemme i fagene meteorologi, oseanografi, hydrologi, faste jords fysikk, kosmisk fysikk/ionosfærefysikk og vulkanologi/geokjemi. Fra rundt år 2000 har foreningen også fått tilsig av personer fra geodesi.

Innmelding i NGF er åpen for alle med arbeidsfelt innen geofysiske fag. Med geofysiske fag menes fag som favnes under International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Betalt kontingent i NGF inkluderer også medlemskap i European Geosciences Union (EGU) eller American Geophysical Union (AGU) hvis medlemmet ønsker det.

Innmelding i NGF, oppdatering av medlemsinfo eller andre meldinger til styret kan formidles gjennom skjema under menyvalget “Medlem”.

Kort historikk om NGF

I dagene 18.-20. august 1917 møttes en gruppe fremtredende norske geofysikere på Geilo og besluttet å opprette en ny forening med navnet Norsk Geofysisk Forening. Den første formann var Professor V. Bjerknes, og protokollen var undertegnet av Hesselberg, Krogness, Sæland, Helland-Hansen, H. U. Sverdrup og O. Devik. Man besluttet å invitere Nansen, Schiøtz, Størmer, Birkeland og Vegard til å bli medlemmer av foreningen.

Foreningen har arbeidet for å bedre vilkårene for geofysikken i Norge:

  • Faglig ved vitenskapelig arbeid og publikasjoner, foredrag, møter og diskusjoner
  • Administrativt og finansielt ved å arbeide for å opprette nye institusjoner og bygge ut gamle

Foreningen startet utgivelsen av Geofysiske Publikasjoner, senere Geofysica Norvegica. De geofysiske institutter i Tromsø og Bergen såvel som Nordlysobservatoriet i Tromsø ble opprettet ved innsats fra foreningens medlemmer.


Jubileumsbok i forbindelse med at Norsk Geofysisk Forening ble 100 år

Magnar Gullikstad Johnsen har redigert en flott jubileumsbok som første gang ble utdelt på jubileumssymposiet i september 2017. Alle medlemmer har blitt tilbudt en kopi, men en digital kopi er tilgjengelig her.
Tusen takk også til Njål Gulbrandsen med tilrettelegging av e-bokversjonen, samt bidragsyterne til artiklene i boka og ikke minst sponsorene.

Thomas McClimans skrev 5. mars 2018 denne hyllesten til daværende leder Birgitte Furevik og forfatterne av jubileumsboka:

Tusen takk for NGF boka! Den kom i postkassen torsdag i vinterferien, og jeg har hatt en morsom reise tilbake i tid til 1966 da jeg ble utnevnt til vit.ass. i oseanografi på Blindern. Jeg overtok kontoret til pensjonerte Fjeldstad og har fortsatt flere gamle Fjeldstad arkivesker. Jeg har gode minner fra mange av personene omtalt i boka. Jeg deltok bl. a. i Randi Pyttes undersøkelser i Ryfylkefjordene. Jeg har også gode minner av Arnt Eliassen og Ragnar Fjørtoft.
Min helt er Sverdrup. Han var leder i NGF da jeg ble født. Sverdrups transportteori er utgangspunktet for havstrømmodeller. I 1949 var han med å stifte NHF, og han var den første lederen av foreningen.
Jeg satte pris på Peter Haugans beskrivelse av mitt bidrag i kyst- og fjordoseanografi. Videoprogrammene fra laboratoriemodellene er nå tilgjengelige på NTNU bibliotek sin nettside.
Jeg var formann i NHF i 1990-1992. Da Arne Tollan nominerte meg til nestleder i NGF i 1991, følte jeg meg akseptert som ekte nordmann. I 1994 ble jeg den eneste utenlandske formann i foreningens historie. Da fulgte jeg også min helt som var den eneste som var leder av både NHF og NGF. I min periode innførte vi gruppemedlemskap i EGS.
På 1992 årsmøtet i NHF skjønte jeg at for de fleste (nesten alle biologer) var enheten Sv vanskelig å forestille seg. Da innførte jeg enheten pSv (picoSverdrup = 6 cl/min) som alle forsto. Vi skålte pSv.
Jeg vil takke deg, redaktøren og forfatterne for en stor leseglede og en deilig reise tilbake til 1960-tallet!
Tom


Profilering av NGF

Til den store 90 års jubileumskonferansen for Geofysisk institutt i Bergen lagde styret i NGF både en poster og en folder. Begge inneholder stort sett det samme. Folderen ble sendt ut til alle medlemmer i 2007. Her er begge tilgjengelig, og alle medlemmer oppfordres til å distribuere disse for å profilere foreningen.
Posteren ble i 2009 oppdatert og gjort om til en folder i A4-format. Alle medlemmer oppfordres til å bruke denne for informasjons- og vervingsformål av foreningen.
I 2012 er posteren på nytt oppdatert.

Comments are closed.