Møteoversikt

NGF møteoversikt – hvor og hvor mange

Nr. År Sted Deltagere Innvalg/Innmelding Medlemstall
1 1917 Geilo 7 5* 12
2 1918 Universitetet i Oslo 6 0 12
3 1919 Bergen 6 0 12
4 1920 Tromsø 7 2 14
5 1921 Bergen 5 1 15
6 1922 Dombås 8 0 15
7 1923 Göteborg 7 0 15
8 1924 Universitetet i Oslo 8 0 15
9 1925 Universitetet i Oslo 8 0 14
10 1926 Dombås 8 0 14
11 1927 Drøbak 9 0 14
12 1928 Bergen 7 1* 15
13 1929 København 9 0 15
14 1930 Tromsø 8 1*% 14
15 1931 Olden 5 3 14
16 1932 Oslo VA 13 1 18
17 1933 Oslo VA 14 1 19
18 1934 Oslo VA 15 3 21
19 1935 Oslo VA 14 2 23
20 1936 Edinburgh 9 0 23
21 1937 Bergen 16 0 23
22 1938 Bergen 14 0 23
23 1939 Oslo VA 18 0 23
24 1940 Universitetet i Oslo 15 0 22
1941 Det ble ikke holdt årsmøte 22
25 1942 Oslo DNMI *$ 22
1943 Det ble ikke holdt årsmøte 22
1944 Det ble ikke holdt årsmøte 22
26 1945 Bergen 13 6 28
27 1946 Oslo DNMI 19 3 31
28 1947 Oslo DNMI 22 2
29 1948 Universitetet i Oslo 18 0
30 1949 Oslo DNMI 20 1
31 1950 Oslo DNMI 21 0
32 1951 Oslo DNMI 23 5 38
33 1952 Oslo VA 21 0
34 1953 Oslo DNMI 19 4
35 1954 Sandefjord 24 2
36 1955 Bergen 23 4
37 1956 Oslo DNMI 25 0 44
38 1957 Geilo 21 4
39 1958 Oslo DNMI 30 5
40 1959 Oslo DNMI 33 5
41 1960 Bergen 20 0
42 1961 Geilo 17 3 57
43 1962 Oslo Vangen 22 0
44 1963 Oslo DNMI 30 2
45 1964 Bergen 21 8
46 1965 Oslo DNMI 34 3
47 1966 Oslo DNMI 19 1 67
48 1967 Geilo 24 2
49 1968 Geilo 20 10
50 1969 Geilo 22 8
51 1970 Geilo 25 8
52 1971 Sandefjord 26 6 92
53 1972 Nesbyen 31 7
54 1973 Geilo 34 7
55 1974 Geilo 40 6
56 1975 Geilo 28 9
57 1976 Bø i Telemark 37 14 134
58 1977 Bø i Telemark 47 12
59 1978 Ustaoset 33 10
60 1979 Voss 45 10
61 1980 Dombås 34 3
62 1981 Orkanger 25 1 164
63 1982 Ulvik 35 11
64 1983 Hankø 33 13
65 1984 Voss 42 12
66 1985 Voss 29 13
67 1986 Geilo 28 2 200
68 1987 Ås 26 11
69 1988 Gran, Hadeland Turisthotell 45 3
70 1989 Sjusjøen, Panorama Hotell 40 7
71 1990 Voss, Fleischer’s Hotell 38 17
72 1991 Geilo, Geilo Hotell 34 10 229
73 1992 Geilo, Geilo Hotell 35 17 250
74 1993 Oslo, Teknisk Museum 54 18 274
75 1994 Trondheim, NTH 35 21 278
76 1995 Tromsø, VNN 24 10 287
77 1996 Bergen, Geofysisk Institutt 53 14 294
78 1997 Geilo, Highland Hotell 28 1
79 1998 Geilo, Dr. Holms Hotell 22 3 290
80 1999 Geilo, Dr. Holms Hotell 20 3
81 2000 Geilo, Dr. Holms Hotell 14 10 271
82 2001 Geilo, Dr. Holms Hotell 35 13 276
83 2002 Geilo, Dr. Holms Hotell 24 1 276
84 2003 Geilo, Dr. Holms Hotell 22 7 216
85 2004 Geilo, Dr. Holms Hotell 28 3 215
86 2005 Geilo, Dr. Holms Hotell 31 0 220
87 2006 Geilo, Dr. Holms Hotell 36 7*@ 174*@
88 2007 Geilo, Dr. Holms Hotell 44 12 168/193
89 2008 Geilo, Dr. Holms Hotell 36 10 169
90 2009 Geilo, Dr. Holms Hotell 46 9 149
91 2010 Geilo, Dr. Holms Hotell 24 6 156
92 2011 Geilo, Dr. Holms Hotell 22 ? 141
93 2012 Geilo, Dr. Holms Hotell 32 10 151
94 2013 Geilo, Dr. Holms Hotell 32 6 137
95 2014 Oslo, Thon Hotel Slottsparken 29 8 139
96 2015 Bergen, Solstrand Hotell (Os) 26 5 120
97 2016 Oslo, Meteorologisk institutt 41 1 121
98 2017 Geilo, Dr. Holms Hotell 56 2 123
99 2018 Bergen, Geofysisk institutt 25 ? 135*&
100 2019 Oslo, NVE
101 2020 Virtuelt, en dag med NHF
102 2021 Bergen, Geofysisk Institutt

Merknad: VA står for Det Norske Videnskaps-Akademi.

Fotnoter:
* Dette er innbudte medlemmer
*% Dette året ble Erik Bjørkdal, Leiv Harang og Anfinn Refsdal foreslått, men oppnådde ikke tilstrekkelig stemmetall. To år senere ble Harang enstemmig innvalgt. Bjørkdal og Refsdal ble valgt inn i 1934.
*$ Møtet 1942 var ikke sammenkalt på ordinær måte, men ble improvisert i forbindelse med at formannen, B. Helland-Hansen, var i Oslo der han hadde kontakt med nestformann W. Werenskiold og direktør Th. Hesselberg.
*@ Statuttendringene i 2005 åpnet for innmeldelse uten innvalg (så fremt man har arbeid innen geofysiske fag). Fra og med 2006 angir derfor nest siste kolonne antall nye medlemmer og ikke antall innvalgte medlemmer. I tillegg ble 33 medlemmer strøket fra medlemslisten på slutten av året grunnet manglende innbetaling over flere år.
*& Antall registrerte medlemmer var 135 i 2018. Antall betalende medlemmer i 2018 var 111, hvilket er 1 færre enn i 2017.

NB:

  • Medlemstallene under møteoversikten fra før 1992 er satt etter skjønn utifra innvalg i vedkommende år fratrukket (kjente) dødsfall i vedkommende år (eller 5-års perioden).
  • Tallene de senere år er satt utifra årsberetninger og årsmøtereferater, og totalt medlemstall inkluderer også de ikke-betalende medlemmene (det siste gjelder frem tom. 2006).

Comments are closed.