Kontakt

Kontakt Norsk Geofysisk Forening

Leder: Thomas Spengler
Universitetet i Bergen, tlf: 9381 6724, E-post til Thomas Spengler
Nestleder: Igor Ezau
Universitetet i Tromsø, E-post til Igor Ezau
Kasserer: Britta Schäfer
Universitetet i Oslo, E-post til Britta Schäfer
E-post til NGF ved leder
Post: Norsk Geofysisk Forening
v/ Thomas Spengler
Geofysisk institutt
Universitetet i Bergen
Postboks 7803
5020 Bergen

Comments are closed.