Styremedlemmer

NGFs styremedlemmer fra 1917 og frem til i dag

(Fotografier av styremedlemmene fom. 2004 er plassert nederst på siden med lenke fra årstallene i tabellen.)

Funksjonstiden har alltid vært 2 år. Under krigen 1940-45 var det ikke normal møtevirksomhet. J. Bjerknes kunne på grunn av fravær fra landet ikke fungere hele perioden, og nestformannen overtok. W. Werenskiold hadde en periode på tre år.

Praksis har vært at nestformann/sekretær rykker opp (velges) til formann etter å ha fungert i to år. L. Harang har fungert som nestformann i 4 år (1954-57), men ikke som formann. C.L. Godske ble formann i 1956-57 uten å ha vært valgt til sekretær i tidligere år.

Periode Leder Nestleder/sekretær
1917-1920 V. Bjerknes B. Helland-Hansen
1921-1922 B. Helland-Hansen Th. Hesselberg
1923-1924 Th. Hesselberg L. Vegard
1925-1926 L. Vegard O. A. Krogness
1927-1928 O. A. Krogness S. Sæland
1929-1930 S. Sæland C. Størmer
1931-1932 C. Størmer O. Devik
1933-1934 O. Devik H. U. Sverdrup
1935-1936 H. U. Sverdrup H. Solberg
1937-1938 H. Solberg J. Bjerknes
1939-1940 J. Bjerknes B. Helland-Hansen
1941-1942 B. Helland-Hansen W. Werenskiold
1943-1945 W. Werenskiold B. Trumpy
1946-1947 B. Trumpy J. E. Fjeldstad
1948-1949 J. E. Fjeldstad S. Rosseland
1950-1951 S. Rosseland H. Mosby
1952-1953 H. Mosby E. Høiland
1954-1955 E. Høiland L. Harang
1956-1957 C. L. Godske L. Harang
1958-1959 E. Palm G. Kvifte
1960-1961 G. Kvifte A. Eliassen
1962-1963 A. Eliassen A. Jakhelln
1964-1965 A. Jakhelln B. Mæhlum/P.M.Breistein
1966 A. Omholt O. Sælen
Periode Leder Nestleder Kasserer/Sekretær
1967 A. Omholt O. Sælen B. Mæhlum
1968-1969 O. Sælen T. W. Johannessen P. M. Breistein
1970-1971 T. W. Johannessen J. Otnes S. H. H. Larsen
1972-1973 J. Otnes A. Egeland S. H. H. Larsen
1974-1975 A. Egeland R. Fjørtoft A. Moene
1976-1977 R. Fjørtoft H. G. Gade A. Moene
1978-1979 H. G. Gade T. Carstens R. Kanestrøm
1980-1981 T. Carstens J. Nordø H. Rye
1982-1983 J. Nordø M. Mork M. Lystad
1984-1985 M. Mork I. Kanestrøm H. Svendsen
1986-1987 I. Kanestrøm Y. Gotaas T. E. Nordeng
1988-1989 Y. Gotaas A. Tollan T. Iversen
1990-1991 A. Tollan E. Thrane D. Bjørge
1992-1993 E. Thrane Th. McClimans E. Sørgård
1994-1995 Thomas McClimans Sigbjørn Grønås Jan-Gunnar Winther
1996-1997 Sigbjørn Grønås Asgeir Brekke Nils G. Kvamstø
1998-1999 Asgeir Brekke Peter M. Haugan Unni P. Løvhaug/Chris Hall
2000-2001 Peter M. Haugan Tom A. Blix Unni P. Løvhaug/Chris Hall
2002-2003 Tom A. Blix Bjørn G. Harsson Vivianne Jodalen/Knut Svenes
2004-2005 Bjørn G. Harsson Magne Lystad Torbjørn Nørbech
2006-2007 Magne Lystad Tore Furevik Jon Albretsen
2008-2009 Tore Furevik Inger Hanssen-Bauer June Lunde
2010-2011 Inger Hanssen-Bauer June Lunde Jan Even Øie Nilsen
2012-2013 June Lunde Jón Egill Kristjánsson Jan Even Øie Nilsen
2014 Jón Egill Kristjánsson Stephen Hudson Jan Even Øie Nilsen
2015 Jón Egill Kristjánsson Erik Kolstad Stephen Hudson
2016-2017 Birgitte Furevik Valerie Maupin Stephen Hudson
2018 Valerie Maupin Birgitte Furevik Øyvind Byrkjedal
2019 Valerie Maupin Lars Robert Hole Øyvind Byrkjedal

Fotografier av styrets medlemmer

Styret for perioden 2018


F.v. Øyvind Byrkjedal, Valerie Maupin og Birgitte Furevik

Styret for perioden 2014-2015


F.v. Stephen Hudson, Jón Egill Kristjánsson og Jan Even Øie Nilsen

Styret for perioden 2012-2013


F.v. Jón Egill Kristjánsson, June Lunde og Jan Even Øie Nilsen

Styret for perioden 2010-2011


F.v. June Lunde, Inger Hanssen-Bauer og Jan Even Øie Nilsen

Styret for perioden 2008-2009


F.v. June Lunde, Tore Furevik og Inger Hanssen-Bauer
Bildet er tatt i januar 2008.

Styret for perioden 2006-2007


F.v. Tore Furevik, Magne Lystad og Jon Albretsen
Bildet er tatt i september 2006.

Styret for perioden 2004-2005


F.v. Magne Lystad, Bjørn G. Harsson og Torbjørn Nørbech.
Bildet er tatt i januar 2006.

Comments are closed.