Under construction!

Dette er den nye nettsiden til Norsk Geofysisk Forening. Flytting av de siste elementene fra den gamle nettsiden (www.ngfweb.no) pågår og avsluttes i løpet av høsten 2023. This is the new webpage for the Norwegian Geophysical Society (Norsk Geofysisk Forening) and replaces the old webpage www.ngfweb.no. Moving of all content …

Continue reading